Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Vrouw Holle en Ooiebeest.

 

Inhoudsopgave.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Artikel 3: Producten, koop en levering

Artikel 4: Prijzen en betaling

Artikel 5: Garantie

Artikel 6: Eigendom en risico

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 8: Disclaimer

Artikel 9: Privacybeleid

Artikel 10: Intellectueel eigendom

Artikel 11: Algemeen

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Door het bestellen bij Vrouw Holle en/of Ooiebeest accepteert de consument deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument beschikbaar gesteld of er wordt duidelijk aangegeven waar deze algemene voorwaarden in te zien zijn. De consument wordt verzocht deze grondig te lezen. Andere voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden zijn voor Vrouw Holle en/of Ooiebeest alleen bindend indien en voor zover deze door Vrouw Holle en/of Ooiebeest uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dienen te worden beoordeeld en uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.2: De consument dient achttien jaar of ouder te zijn om de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites te gebruiken en/of om bestellingen te plaatsen. Als de consument jonger is dan achttien jaar, mag de consument alleen gebruik maken van de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites en/of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd.

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) geleverd door Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Ooiebeest is een handelsnaam die valt onder de KVK-inschrijving met de handelsnaam Vrouw Holle.

Post- en bezoekadres: Wederik 7, 8446AA Heerenveen, Nederland.

Websites: www.vrouwholle.frl ; www.ooiebeest.nl ; www.ooiebeest.com

E-mail: [email protected] ; [email protected]

Telefoonnummer: 0611370519

KVK-nummer: 63982358

IBAN: NL38RABO0305901869   /   BIC: RABONL2U                                                                           

BTW/VAT: NL002235241B25

 

Artikel 3: Producten, koop en levering

3.1: De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de websites, bestelpagina of bestelformulier en eventuele andere publicaties. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. Vrouw Holle en/of Ooiebeest kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden goederen zonder kennisgeving aan de consument wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.

3.2 Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen de consument en Vrouw Holle en/of Ooiebeest vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan de consument, tenzij Vrouw Holle en/of Ooiebeest aangeeft dat de bestelling niet wordt geaccepteerd of indien de consument deze heeft geannuleerd. Vrouw Holle en/of Ooiebeest behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken of indien blijkt dat de door de consument verstrekte gegevens onjuist waren, het recht de prijzen aan te passen.

3.3 De consument heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat de consument de bestelde goederen heeft ontvangen. Als de consument gebruik wil maken van dit recht, dan kan de consument Vrouw Holle en/of Ooiebeest op de hoogte stellen via e-mail of het contactformulier op de websites www.vrouwholle.frl of www.ooiebeest.nl. De consument dient de retourgoederen (in complete, onbeschadigde en ongebruikte staat) in de originele verpakking van Vrouw Holle en/of Ooiebeest te sturen aan het in artikel 2 genoemde adres inclusief het modelformulier voor herroeping. Vrouw Holle en/of Ooiebeest zal vervolgens de betaling terugstorten inclusief verzendkosten. De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen. Artikelen welke speciaal voor de consument besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3.4 Vrouw Holle en/of Ooiebeest streeft ernaar alle bestelde producten zo snel mogelijk uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een order kan op elk moment kan worden ingetrokken, ook nadat de consument een bestelling heeft geplaatst . Als (een deel van) de bestelling niet kan worden voldaan, zal Vrouw Holle en/of Ooiebeest de consument daarvan op de hoogte stellen. Vrouw Holle en/of Ooiebeest kan dan een vervangend product van gelijke of betere kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als de consument het vervangende product niet wenst te houden, kan de consument binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen contact opnemen met Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Vrouw Holle en/of Ooiebeest zal dan zorgen voor een terugbetaling. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn continu onderhevig aan verandering, wijziging en/of verbetering. In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Vrouw Holle en/of Ooiebeest trachten een gelijkwaardig of beter alternatief te leveren.

3.5 Vrouw Holle en/of Ooiebeest is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden de consument dan ook aan om artikelen altijd verzekerd retour te zenden. (€8,60 via PostNL.)

3.6 Indien het door de consument bestelde product beschadigd of defect worden geleverd, of indien het een onjuist product is, kan de consument binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product contact opnemen met Vrouw Holle en/of Ooiebeest.

3.7 Wanneer de consument een bestelling plaatst bij Vrouw Holle en/of Ooiebeest, wordt dit beschouwd als een aanbod van de kant van de consument. Vrouw Holle en/of Ooiebeest wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Vrouw Holle en/of Ooiebeest de bestelde goederen verstuurd, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Vrouw Holle en/of Ooiebeest een bevestiging stuurt.

3.8 Vrouw Holle en/of Ooiebeest zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verstuurd.

3.9 Vrouw Holle en/of Ooiebeest zal de producten leveren op het adres dat de consument opgeeft bij de bestelling. Het is belangrijk dat het opgegeven adres correct is. Wees duidelijk over waar de consument wil dat de producten worden achtergelaten mocht de consument onverhoopt niet thuis zijn.

3.10 Levering is mogelijk in geheel Europa.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en kunnen door Vrouw Holle en/of Ooiebeest op enig moment worden aangepast . Alle prijzen op de websites zijn onder voorbehoud van typefouten.

4.2 Het plaatsen van een bestelling wordt beschouwd als een aanbod aan Vrouw Holle en/of Ooiebeest om een product of producten te kopen tegen de prijs als waarmee is geadverteerd door Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Vrouw Holle en/of Ooiebeest heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.

4.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking en inclusief BTW. Vrouw Holle en/of Ooiebeest garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online shop, specifieke aanbiedingen of andere publicaties vermelde prijzen op orders ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de websites, specifieke aanbieding of andere publicaties. De prijzen van speciale aanbiedingen, tijdens activiteiten/evenementen en in de online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW tarieven worden verhoogt gedurende de looptijd van een prijslijst, behoudt Vrouw Holle en/of Ooiebeest zich het recht om dergelijke bijkomende bedragen aan de consument in rekening te brengen.

4.4 Indien producten verkeerd geprijsd zijn zal Vrouw Holle en/of Ooiebeest niet verplicht zijn om die producten aan de consument te leveren voor de onjuiste prijs. In dat geval kan Vrouw Holle en/of Ooiebeest de consument op de hoogte brengen van de correcte prijs en de consument vragen om de bestelling te bevestigen of te weigeren voor het betreffende product.

4.5 Vrouw Holle en/of Ooiebeest accepteert betaling op de volgende wijzen:

 • Overboeking per bank: de consument stort het bedrag op de rekening van Vrouw Holle en/of Ooiebeest op rekeningnummer NL38RABO0305901869.
 • Ideal
 • PayPal
 • BanContact / Mister Cash
 • SOFORT Banking
 • ING HomePay
 • EPS
 • Giropay
 • VVV Cadeaukaart
 • Via betaalverzoek of contant

 

Artikel 5 Garantie

5.1 De wettelijke garantie is van toepassing op de nieuwe producten die je aanschaft bij Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Dat wil zeggen dat je er een normale levensduur van mag verwachten, bij normaal particulier gebruik. Deze garantie loopt via de originele leverancier van het product, de duur van de garantie is dus afhankelijk van de leverancier. Op tweedehands producten zit geen garantie. Vrouw Holle en/of Ooiebeest garandeert de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte informatie. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Vrouw Holle en/of Ooiebeest en Vrouw Holle en/of Ooiebeest verzoekt de consument om het product terug te sturen, dan zullen de retourkosten worden gedragen door Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde of onterechte garantieclaims komen voor rekening van de consument.

5.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:

 • in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
 • bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
 • bij normale slijtage;
 • indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, bijsluiters en handleidingen;
 • als het een tweedehands product betreft.

Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet. Een consument heeft wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het garantie- of retourbeleid in deze voorwaarden.

 

Artikel 6 Eigendom en risico

6.1 Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op de consument over op het moment van aflevering, of, indien de consument niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Vrouw Holle en/of Ooiebeest probeerde te leveren. Vrouw Holle en/of Ooiebeest is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met de leverinstructies van de consument.

6.2 Zo lang de consument geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen volledig eigendom van Vrouw Holle en/of Ooiebeest.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Vrouw Holle en/of Ooiebeest voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:

 1. Directe schade ter hoogte van maximaal de door de consument aan Vrouw Holle en/of Ooiebeest betaalde bedragen voor het betreffende product, en
 2. De kosten voor het terugzenden van de gebrekkige producten naar Vrouw Holle en/of Ooiebeest.

Vrouw Holle en/of Ooiebeest is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door de consument betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

7.2 Aansprakelijkheid van Vrouw Holle en/of Ooiebeest voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.3 De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vrouw Holle en/of Ooiebeest.

7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vrouw Holle en/of Ooiebeest meldt.

7.5. De consument vrijwaart Vrouw Holle en/of Ooiebeest voor alle aanspraken van derden, het gebruik van de producten voor een ander doel als waarvoor deze zijn bedoeld of voor de gevolgen van gebruik in afwijking van de instructies of gebruiksaanwijzingen.

 

Artikel 8 Disclaimer

8.1 Wijzigingen in producten op de websites en in andere publicaties kunnen ieder moment worden aangebracht. Vrouw Holle en/of Ooiebeest zal zich inspannen om de websites actueel te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de websites zijn meestal nauwkeurig, maar variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.

8.2 De inhoud van de websites is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringsgebied. Vrouw Holle en/of Ooiebeest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele andere gelinkte websites.

8.3 Als advies of informatie beschikbaar op de websites kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij de consument aan om verdere uitleg te vragen aan medewerkers van Vrouw Holle en/of Ooiebeest. Vrouw Holle en/of Ooiebeest is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

 

Artikel 9 Privacybeleid

9.1 Vrouw Holle en/of Ooiebeest respecteert de privacy van haar bezoekers en klanten. Vrouw Holle en/of Ooiebeest behandelt alle persoonsinformatie welke door de consument is of wordt verstrekt confidentieel, in overeenstemming met haar privacybeleid, als vermeld op www.vrouwholle.frl en in overeenstemming met nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

10.1 De informatie en adviezen welke de consument kan vinden op de websites of in andere publicaties van Vrouw Holle en/of Ooiebeest zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en om de consument te ondersteunen. Aan deze informatie kunnen geen verdere rechten of schadevergoedingen aan ontleent. Het opvolgen van deze informatie is op eigen risico.

10.2 Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de websites en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk eigendom van Vrouw Holle en/of Ooiebeest en worden als zodanig beschermd. Vrouw Holle en/of Ooiebeest behoudt zich alle rechten voor.

10.3 Geen enkel onderdeel van deze websites mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrouw Holle en/of Ooiebeest of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

10.4 Alle namen, logo’s, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van Vrouw Holle en/of Ooiebeest of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk gebruik van een woord of beeldmerk zonder schriftelijke toestemming is verboden. De consument zal de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als de consument op de hoogte is van dergelijke zaken bent, dient deze Vrouw Holle en/of Ooiebeest onmiddellijk te informeren.

10.5 De consument erkent dat deze door het plaatsen van informatie of materiaal op de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites, Vrouw Holle en/of Ooiebeest en haar licentiegevers een onherroepelijke, onbeperkte, royalty vrije, wereldwijde licentie verleent om de informatie of materialen te gebruiken, zowel binnen het Vrouw Holle en/of Ooiebeest domein als anderszins. De licentie omvat onder andere het recht te kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, aanpassen en bewerken van dergelijke materialen.

 

Artikel 11 Algemeen

11.1 Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Leeuwarden voorgelegd.

11.2 Indien de consument of Vrouw Holle en/of Ooiebeest nalaat een bepaald recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat de consument of Vrouw Holle en/of Ooiebeest niet belemmeren om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

11.3 Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal dit niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed hebben op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

11.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vrouw Holle en/of Ooiebeest door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vrouw Holle en/of Ooiebeest kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.5 Indien de klant een zakelijke gebruiker is, vrijwaart deze Vrouw Holle en/of Ooiebeest, en /of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers , onmiddellijk op verzoek, voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door de consument of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de Vrouw Holle en/of Ooiebeest websites of andere uitingen.

11.6 De consument kan eventuele klachten of ontevredenheid melden per e-mail aan [email protected] Voor Europese geschilbeslechting verwijzen wij door naar https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Dit document is voor het laatst geactualiseerd op 03-01-2020.